Logo

АНКЕТА

От какъв тип информация за Европейския съюз се нуждаете?
НОВИНИ

2017-06-28 14:33:38
Европейски сравнителен анализ на иновациите за 2017 г.: Швеция отново е лидер по иновации в ЕС
През последната година резултатите в областта на иновациите в ЕС продължиха да бъдат добри, въпреки донякъде нееднаквия напредък, наблюдаван в Европа. Това е един от основните резултати от последния Европейския сравнителен анализ на иновациите, който днес бе...

2017-06-28 14:32:32
Ново приложение ще помогне на чуждите граждани в ЕС да влязат на трудовия пазар
По повод на Световния ден на бежанците Европейската комисия стартира „Инструмент за профил на уменията на граждани на трети държави“. Инструментът представлява офлайн и онлайн уеб редактор, който ще даде възможност на гражданите на трети държави да...

2017-06-28 11:55:28
ЕП за онлайн платформите: борба с фалшивите новини и защита на потребителите
‒         Изясняване на отговорността за онлайн платформите; ‒         Равнопоставеност на условията за сходни услуги в онлайн и офлайн средата; ‒         По-строги мерки срещу...

2017-06-27 10:24:12
ЕП гласува за повече инвестиции в бъдещето на най-нуждаещите се икономики в ЕС
Евродепутатите изразяват загриженост, че ЕС-15, където инвестиционният дефицит вече е под средния за Съюза, е получил 91% от финансирането на фонда. Те посочиха и неравномерното секторно разпределение, като проектите свързани с енергетика съставляват 46% от общото...

2017-06-27 10:23:03
Парламентът призовава за по-ясни регулаторни рамки за икономиката на споделянето
‒         Гарантиране защитата на потребителите, правата на работниците, спазването на данъчните разпоредби и на лоялна конкуренция;  ‒         Необходимост от ясна и балансирана стратегия за...

2017-06-27 10:19:57
Евродепутатите отбелязаха напредък на Западните балкани през 2016 г.
‒         Сърбия и Косово трябва да положат повече усилия, за да нормализират отношенията си; ‒         Признаване на независимостта на Косово от всички държави членки на ЕС; ‒      ...

2017-06-26 13:35:31
ЕП предлага нови намаления на CO2
‒         Национални цели като част от общата цел на ЕС за намаляване на въглеродните емисии с 30% до 2030 г.; ‒         Обхващане на въглеродните емисии от селското стопанство, транспорта, строителството и...

2017-06-26 13:31:36
Евродепутатите излагат своите приоритети относно предстоящия Европейски съвет
Миграцията, Брекзит и отбраната бяха водещите приоритети, отбелязани от евродепутатите в дебата с малтийското председателство и председателя на ЕК Юнкер. Евродепутатите остро критикуваха липсата на напредък по реформата на „Дъблинската система“ и...

2017-06-26 13:29:40
Бюрото на ЕП създава работна група за преразглеждане списъка на разходите, които да бъдат покривани от надбавката за общи разходи
На заседанието на Бюрото на 12 юни председателят на Европейския парламент Антонио Таяни създаде специална работна група, която да финализира преразглеждането на списъка на разходите, които могат да бъдат покривани от надбавката за общи разходи (GEA), отпускана от ЕП на...

2017-06-23 11:59:17
Комисията подготви нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране
Европейската комисия предложи нови строги правила за прозрачност, които ще са приложими за посредниците — като например данъчни консултанти, счетоводители, банки и адвокати, — които изготвят и предлагат схеми за данъчно планиране за своите...

 

Назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Напред
Общо страници: 168