Logo

АНКЕТА

От какъв тип информация за Европейския съюз се нуждаете?
НОВИНИ

Мярка 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

2017-12-04 10:38:58

Възможносг за кандидатстване на малки предприятия по европейските програми. През  април 2018 година ще бъде пусната най – атрактивната мярака по ПРСР 2014-2020 Мярка 6.4. инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности. допустими са фирми развиващи дейност в селски райони. Ако фирмата ви не е регистрирана в селски район можете да и регистрирате клон в такъв и да кандидатствате с него, но инвестицията задължително трябва да бъде извършена в община попадаша в обхвата на селските райони. Атрактивни за инвестиция са общинските центрове на обшините попадаши в обхвата на селските райони. 
С помощта на мярка 6.4 можете да развиете следните бизнес идеи, както и много други: 
·         Автосервиз или Автомивка 
·         Сервиз за перални климатици и друга техника 
·         Пекарна или Сладкарски Цех 
·         Детска градина или Дом за стари хора 
·         Медицински център или Дентална Клиника 
·         Технологичен Стартъп или IT фирма 
·         Къща за гости или Комплекс с до 20 места за настаняване 
·         Козметичен, Масажен или Фризьорски салон 
·         Закупуване на оборудване на строителни фирми. 
·         Услуги и Занаяти 
·         Фирма за социални услуги 
·         Бизнес генериращ приходи от мобилно имущество 
·         Различни видове производства и преработка на суровини 
·         Придобиване и оборудване на студио за счетоводни, архитектурни и други улуги 
·         Производство на изделия от пластмаса или каучук или метали. 
·         Преработка на дърво и производство на мебели 
·         Производство на изделия от текстил 
·         Всякакъв вид производства в които не влиза преработка на селскостопански продукти. Изключение прави хлебопроизмодството и сладкарството.
 
    По мярката можете да извършите ремонт или ново строителство на сгради да закупите офис оборудване и техника, транспортни средства, производствено оборудване  и софтуер.  Назад