Logo

АНКЕТА

От какъв тип информация за Европейския съюз се нуждаете?
НОВИНИ

Екип от Европейската комисия ще превежда на многоезичните заседания по време на българското председателство на Съвета на ЕС

2017-10-09 13:01:00

Екип от конферентни преводачи от Европейската комисия ще превежда по време на срещите на високо равнище на министрите, които ще се провеждат в България по време на нейното председателство на Съвета на ЕС от 1 януари 2018 г. 
Европейската комисията редовно осигурява устни преводачи по време на срещите на високо равнище на министрите, които се провеждат в държавите, председателстващи ЕС. Такъв е случаят например с настоящото естонско председателство (втората половина на 2017 г.), малтийското (първото шестмесечие на 2017 г.) и словашкото (втората половина на 2016 г.) председателство. 
Министърът за българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова заяви: „Осигуряването на добър устен превод е една от основните задачи, свързани с организацията, и аз съм убедена, че професионализмът на преводачите от Комисията ще допринесе за успеха на българското председателство. 
Генералният директор на службата за устни преводи на Европейската комисия Флорика Финк-Хоойер заяви: „Служителите в моя екип са напълно готови да подпомогнат България по време на първото ѝ председателство на ЕС. Нашите преводачи осигуряват устен превод с най-високо качество по пълния набор от теми, свързани с политиките на ЕС. Така нашата служба спомага за прозрачността в създаването на политики и приближава ЕС до неговите граждани.‟ 
Благодарение на споразумението българското председателство на Съвета на ЕС ще ползва услугите на световно признати заради своята отлична работа и професионализъм устни преводачи по време на срещите на високо равнище на министрите. Наред с това службата за устни преводи на Европейската комисия предоставя обучение на служителите на предстоящото председателство за това как да председателстват многоезични заседания. 
Дирекцията за устни преводи на Европейската комисия отдавна си сътрудничи с България. Комисията предоставя редовна педагогическа и финансова подкрепа на школите за конферентни преводачи в Софийския и Великотърновския университет. Днес най-добрите възпитаници на тези школи работят за службата за устни преводи на Комисията. 
Контекст 
Генерална дирекция "Устни преводи" на Европейската комисия е най-голямата служба за устни преводи в света. Тя осигурява устен превод на 24-те официални езика на ЕС, сред които и български, както и на няколко други езици на страни извън ЕС. Услугата се ползва от европейските институции (Европейския съвет, Съвета на ЕС, Европейската комисия, ротационното председателство на Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейската инвестиционна банка) и от външни ползватели (европейските служби и агенции в държавите членки и в трети страни в рамките на контактите с ЕС). 
ГД "Устни преводи" се занимава единствено с конферентен превод. Писмените преводи се осигуряват от други служби. В дирекцията работят над 500 щатни устни преводачи и ежедневно се наемат между 200 и 400 преводачи на свободна практика с цел да се предоставят преводачески услуги за около 11 хил. заседания годишно. Устните преводачи на свободна практика се наемат измежду близо 3 300 акредитирани устни преводачи, които успешно са издържали изпитите на европейските институции.


Източник: Представителство на ЕКНазад