Logo

АНКЕТА

От какъв тип информация за Европейския съюз се нуждаете?
НОВИНИ

Еврокомисията даде на Полша месец преди да задейства процедура за отнемане на гласа ѝ в ЕС

2017-08-03 10:47:33

Ако полското правителство извърши действия, подкопаващи независимостта на съдебната власт и върховенството на закона в Полша, няма да имаме друг избор освен да задействаме член 7." Това предупреди председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер по повод влизането в сила на закон, който според Брюксел дава незаконно много правомощия на изпълнителната власт във Варшава. 
В специално съобщение Европейската комисия обяви, че "предприема действия за защита на принципите на правовата държава в Полша" и иска от полските власти да разрешат създадените от тях проблеми в срок от един месец. Брюксел директно "иска от полските власти да не вземат мерки за уволнение или принудително пенсиониране на съдии от Върховния съд". Ако подобни мерки бъдат предприети, Комисията е готова незабавно да задейства процедурата по член 7 от Договора на ЕС. Тя може да приключи с отнемане правото на глас на най-голямата източноевропейска държава в Съвета на ЕС - както на лидерите, така и на ниво министри, докато в дъщото време Полша ще продължава да носи отговорността и задълженията си по съюзния договор. 
Унгария вече обяви, че подкрепя действията на консервативно-националистическото правителство във Варшава и че няма да подкрепи то да бъде наказано от Комисията. Но в съобщението се припомня, че процедурата по член 7, която е едно от най-сериозните форми за предупреждение към страна член, става с решение на четири пети от 28-те държави, а не с единодушие. 
Думата на Будапеща и склонните да подкрепят Полша, тежи на единствено на етапа, когато Европейският съвет по предложение на една трета от държавите членки или на Европейската комисия и след като получи одобрение от Европейския парламент, може с единодушие да установи наличието на тежко и продължаващо нарушение на ценностите, посочени в член 2. 
След констатацията спирането на правата на страната нарушител става с квалифицирано мнозинство на страните членки. Същото мнозинство е достатъчно и за промяна или отмяна на мерките. 
До Варшава е адресирана и препоръка относно принципите на правовата държава, изразяваща "сериозна загриженост относно планираната съдебна реформа в Полша". Според оценката на Комисията тази реформа засилва системната заплаха за върховенството на закона в Полша, която вече бе ясно посочена в процедурата за принципите на правовата държава, започната от Комисията през януари 2016 г. 
Върховенството на закона не е просто една от общите ценности, на които се основава Европейският съюз. То е заложено в член 2 от Договора за Европейския съюз, а съгласно Договорите Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и Съвета, е отговорна за гарантиране на зачитането на принципите на правовата държава. 
"Комисията е решена да защитава върховенството на закона във всички държави членки като основен принцип, върху който е изграден нашият Европейски съюз. Наличието на независима съдебна система е съществено предварително условие за членство в нашия Съюз", каза днес Жан-Клод Юнкер. "Ето защо ЕС не може да приеме система, която позволява произволното уволнение на съдии. Независимите съдилища са основата на взаимното доверие между нашите държави членки и нашите съдебни системи." 
Приетата препоръка относно принципите на правовата държава допълва предишните две препоръки от 27 юли и 21 декември 2016 г. и се отнася до липсата на независим и легитимен конституционен контрол в Полша. Към момента полските власти все още не са предприели действия във връзка с опасенията, изразени в предишните две препоръки. Освен това полските власти предприеха допълнителни мерки, които засилват притесненията за независимостта на съдебната власт и увеличават значително системната заплаха за върховенството на закона в Полша, допълват от Комисията. 
В текста се посочват изрично четири нови законодателни акта, които вече са приети от полския парламент и които според оценката на Комисията ще доведат до нарастване на системната заплаха за върховенството на закона – Закона за Върховния съд, Закона за националния съдебен съвет (на 24 юли полският президент наложи вето върху двата закона), Закона за организация на общите съдилища (подписан от полския президент на 25 юли и в очакване на обнародване, за да влезе в сила) и Закона за националното училище за съдебната власт (обнародван и в сила от 13 юли). 
"В настоящата си форма тези закони ще подкопаят структурно независимостта на съдебната власт в Полша и ще окажат незабавно и изключително голямо отрицателно въздействие върху независимото функциониране на съдебната система." 
Комисията също така решава да започне процедура за нарушение срещу Полша заради неспазване на правото на ЕС. Колегиумът на членовете на Комисията ще изпрати официално уведомително писмо веднага след обнародването на Закона за организация на общите съдилища. Основното опасение на Комисията във връзка с този закон е свързано с дискриминацията въз основа на пола поради въвеждането на различна възраст за пенсиониране на съдиите жени (60 години) и мъже (65 години) и заради предоставеното на министъра на правосъдието право на преценка относно удължаването на мандата на съдии, които са достигнали пенсионна възраст, както и за освобождаването и назначаването на председатели на съдилища. 
"Полските съдилища, както съдилищата във всички държави членки, трябва да предоставят ефективна защита при нарушения на правото на ЕС. В тези случаи те действат като "съдии на Съюза" и трябва да отговарят на изискванията за независимост на съдебната власт в съответствие с Договора и Хартата на основните права" заяви на редовния брифинг в Брюксел първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс. "Искаме да решим тези проблеми заедно по конструктивен начин. Комисията продължава да подава ръка за диалог с полските власти и ще приветстваме всички стъпки за промяна на тези закони в съответствие с нашите препоръки."


Източник: http://www.dnevnik.bgНазад