Logo

Библиотека

Потребители
дата: 2013-07-15 13:20:07 | категория: ЕС обяснен
Потребителите на първо място. Като един от 500-те милиона потребители, живеещи в Европейския съюз (ЕС), със сигурност търсите богат избор, качество и изгодни цени. Освен това очаквате да получавате точна информация за това, което купувате, и искате да сте сигурни, че правата ви на потребител са защитени. Вашият избор също така насърчава иновациите, ефективността и икономическия растеж.
Изтегли

Енергетика
дата: 2013-07-15 13:17:14 | категория: ЕС обяснен
Устойчивост, сигурни доставки и достъпни цени на енергията за европейците. Европа трябва отсега да се подготви за дълбоки промени в начина си на производство, транспортиране и потребление на енергия. Тази публикация е част от поредица, която обяснява какво прави ЕС в различните области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Околна среда
дата: 2013-07-15 13:13:02 | категория: ЕС обяснен
Основната цел на политиката на ЕС за околна среда е увеличаване на природния капитал, насърчаване на икономика с ефективно използване на ресурсите и опазване на здравето на хората. Координираната стратегия за околна среда в Съюза спомага за синергия и последователност на политиките на ЕС, както и за равнопоставеност на предприятията с оглед на значението на законодателството за околна среда за техните действия. Тази публикация е част от поредица, която обяснява какво прави ЕС в различните области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Безопасните и здравословни условия на труд са грижа на всеки
дата: 2011-02-25 14:14:48 | категория: Граждански права
Бизнесът е Ваш, но ние може да Ви помогнем да се грижите за него. Настоящата публикация обяснява какво трябва да знаете за здравословните и безопасни условия на труд в малкия бизнес.
Изтегли

Вашите въпроси относно Съда на ЕС
дата: 2011-02-25 14:11:46 | категория: Брошури
Защо съществува Съдът на Европейския съюз (СЕС)? Имат ли гражданите пряк достъп до този Съд? Трябва ли националните съдилища да се съобразяват с тълкуванията на СЕС? Отговор на всички тези въпроси и на много други ще намерите в настоящата брошура.
Изтегли

Харта на основните права в ЕС
дата: 2011-02-11 13:17:42 | категория: Граждански права
За засилване защитата на основните права в светлината на развитие на обществото, на социалния прогрес,на научните и технологични постижения е необходимо тези основни права да бъдат включени в харта, която ги прави по-видими.
Изтегли

Шенгенското пространство
дата: 2011-02-11 13:04:55 | категория: Брошури
Шенгенското пространство осигурява свободно движение на териториите на 25 държави, в които живеят над 400 милиона граждани. Пространството има 42 673 км морски и 7 721 км сухопътни граници.
Изтегли

Вашият пътеводител из договора от Лисабон
дата: 2011-02-04 14:11:01 | категория: Брошури
Лисабонският договор прави ЕС по-демократичен и по-ефикасен. Договорът дава възможност на гражданите и парламентите да влияят в по-голяма степен върху това, което се случва на европейско равнище, както и гласът на Европа да се чува по-ясно и по-силно в целия свят, като в същото време се защитават националните интереси. Настоящата брошура обяснява какво означава Договорът от Лисабон за вас като граждани.
Изтегли

Свободно движение на стоки
дата: 2011-01-31 13:47:04 | категория: Справочници
Този наръчник за прилагане на разпоредбите на Договора за функционирането на ЕС, уреждащи свободното движение на стоки представя от правна гледна точка развитието в миналото и бъдещите предизвикателства.
Изтегли

Частни пенсионни фондове
дата: 2011-01-31 13:13:16 | категория: Брошури
Понастоящем се извършват реформи на пенсионните системи. Настоящата брошура разглежда нарастващото значение начастно управляваните капиталопокривни пенсионни схеми.
Изтегли

 

Назад | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Напред
Общо страници: 17