Logo

Библиотека

Постановление № 249 от 17 октомври 2007
дата: 2009-06-02 12:56:54 | категория: Постановления на МС за ОП
За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз
Изтегли Постановление № 249

Постановление № 245 от 9 октомври 2007
дата: 2009-06-02 12:55:08 | категория: Постановления на МС за ОП
За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Изтегли Постановление № 245

Постановление № 236 от 27 септември 2007
дата: 2009-06-02 12:53:51 | категория: Постановления на МС за ОП
За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
Изтегли Постановление № 236

Постановление № 231 от 20 септември 2007
дата: 2009-06-02 12:44:07 | категория: Постановления на МС за ОП
За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Изтегли Постановление № 231

Постановление № 215 от 5 септември 2007
дата: 2009-06-02 12:42:16 | категория: Постановления на МС за ОП
За определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Изтегли Постановление № 215

Постановление № 199 от 29 август 2007
дата: 2009-06-02 12:40:51 | категория: Постановления на МС за ОП
За приемане на Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество
Изтегли Постановление № 199

Постановление №194 от 13 август 2007
дата: 2009-06-02 12:39:16 | категория: Постановления на МС за ОП
За управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз
Изтегли Постановление №194

Постановление № 180 от 27 юли 2007
дата: 2009-06-02 12:38:08 | категория: Постановления на МС за ОП
За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Изтегли Постановление № 180

Постановление № 121 от 31 май 2007
дата: 2009-06-02 12:36:55 | категория: Постановления на МС за ОП
За определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския Съюз и по Програма ФАР на Европейския Съюз
Изтегли Постановление № 121

Изменение на ПМС №121 / 2007
дата: 2009-06-02 12:35:43 | категория: Постановления на МС за ОП

Изтегли

 

1 | 2 | Напред
Общо страници: 2