Logo

Библиотека

Бюджетът на ЕС за 2014 г. накратко
дата: 2014-11-05 10:13:40 | категория: Статистика
94 % от бюджета на ЕС се изразходват за проекти в държавите – членки на ЕС, и в други държави. Всеки един от 508-те милиона европейци се възползва по един или друг начин от бюджета на ЕС. С него се подпомагат милиони студенти, хиляди изследователи, градове, региони и неправителствени организации. С бюджета на ЕС се допринася за по-здравословни и по-безопасни храни; за нови и по-добри пътища, жп линии и летища; за по-чиста околна среда; за по-висока сигурност по външните граници на ЕС; за по-голяма студентска мобилност; за помощ за образованието и културен обмен и т.н. ЕС също така предоставя помощи и хуманитарна подкрепа в целия свят. Бюджетът на ЕС обединява ресурсите на държавите членки и води до икономии от мащаба. С него се финансират действия, за които държавите членки не могат сами да осигурят средства или които те могат да финансират по-ефективно заедно, например в областта на енергетиката, транспорта, информационните и комуникационните технологии, изменението на климата и научните изследвания. Например проект от мащаба на Европейската спътникова навигационна система „Галилео“ не може да се финансира самостоятелно от една-единствена държава членка. Бюджетът на ЕС е предимно инвестиционен бюджет. За разлика от националните бюджети, с бюджета на ЕС не се финансират разходите за отбрана или социалната защита. С него не се покриват разходите за дейността на училищата или за работата на полицията, за което се използват националните бюджети.
Изтегли

Дискриминация в ЕС през 2009
дата: 2010-01-27 13:45:44 | категория: Статистика

Изтегли

Основни факти и цифри за Европа и европейците
дата: 2009-06-04 15:06:48 | категория: Статистика
Със своите 27 държави-членки и население от почти половин милиард души Европейският съюз заема голяма част от Европа. Чрез диаграми, графики и забавни илюстрации тази брошура представя основни факти и цифри за Европейския съюз и неговите държави-членки.
Изтегли