Logo

Библиотека

Доклад относно основните права от 2016 г.
дата: 2016-12-13 09:55:36 | категория: Справочници
Европейският съюз (ЕС) и неговите държави членки въведоха и работиха много инициативи за защита и укрепване на основните права през 2015 г.. В доклада на FRA относно основните права от 2016 г. са обобщени и анализирани важните развития в областта на основните права, като е отбелязан както постигнатият напредък, така и продължаващите пречки. В доклада са представени становищата на FRA относно основните развития в ред от тематични области и обзор на доказателствата в подкрепа на тези становища. По този начин в нея е предоставен кратък, но съдържателен преглед на основните предизвикателства в областта на основните права, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки.
Изтегли

Европа в 12 урока
дата: 2014-11-20 10:58:06 | категория: Справочници
аква е целта на ЕС? Защо и как е създаден? Как функционира? Какво е постигнал за своите граждани и пред какви нови предизвикателства е изправен? Може ли ЕС да се конкурира успешно с другите големи икономики в ерата на глобализацията, като същевременно запази социалните си стандарти? Каква ще бъде ролята на Европа на световната сцена през идните години? Къде ще бъдат очертани границите на ЕС? Какво е бъдещето на еврото? Това са само някои от въпросите, разгледани от експерта по ЕС Паскал Фонтен в това издание на популярната му книжка „Европа в 12 урока“. Паскал Фонтен е бивш асистент на Жан Моне и преподавател в Института по политически науки, Париж. Тази публикация е част от поредица, която обяснява какво прави ЕС в различните области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига
Изтегли

Свободно движение на стоки
дата: 2011-01-31 13:47:04 | категория: Справочници
Този наръчник за прилагане на разпоредбите на Договора за функционирането на ЕС, уреждащи свободното движение на стоки представя от правна гледна точка развитието в миналото и бъдещите предизвикателства.
Изтегли

Европейска документация
дата: 2009-07-10 15:37:15 | категория: Справочници
Този справочник има за цел да помогне на читателите да могат лесно да се ориентират в огромната информация, публикувана от институциите и агенциите на Европейския съюз.
Изтегли

Кратък справочник за Еврото
дата: 2009-06-03 16:42:51 | категория: Справочници
Въвеждането на еврото на 1 януари 1999 г. беше значителна стъпка към постепенното изграждане на ЕС. В публикацията ще намерите отговор на 6 често задавани въпроса относно еврото.
Изтегли

Една валута за единна Европа - пътят към еврото
дата: 2009-04-20 12:39:52 | категория: Справочници

Изтегли Една валута за единна Европа - пътят към еврото