Logo

Библиотека

Образование, обучение, младеж и спорт
дата: 2014-10-15 10:52:36 | категория: Програми на ЕС
Образованието и обучението — ключ към твоето бъдеще ЕС инвестира 14,7 милиарда евро в „Еразъм+“ — новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт за периода 2014–2020 г. Целта на програмата „Еразъм+“ е да се повишат перспективите за работа и личностно развитие на младите хора. Чрез нея се помага на нашите системи за образование, обучение и младеж да предоставят обучение и образование, които дават на хората уменията, необходими на днешния и утрешния пазар на труда и в обществото. Ако се интересувате от финансирането на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт, тук ще намерите съществена информация. Тази публикация е част от поредица, която обяснява какво прави ЕС в различните области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Европейски програми 2007-2013
дата: 2010-05-28 13:26:43 | категория: Програми на ЕС
Европейските програми, които се финансират през периода 2007-2013 година насърчават предимно въвеждане на иновации, повишаване на конкурентноспособността и на заетостта.
Изтегли

Оперативна програма
дата: 2009-03-16 10:08:17 | категория: Програми на ЕС
Натиснете тук за ОП "Транспорт"
Изтегли