Logo

Библиотека

Доклад относно основните права от 2016 г.
дата: 2017-03-01 15:37:09 | категория: Граждански права
Европейският съюз (ЕС) и неговите държави членки въведоха и работиха много инициативи за защита и укрепване на основните права през 2015 г.. В доклада на FRA относно основните права от 2016 г. са обобщени и анализирани важните развития в областта на основните права, като е отбелязан както постигнатият напредък, така и продължаващите пречки. В доклада са представени становищата на FRA относно основните развития в ред от тематични области и обзор на доказателствата в подкрепа на тези становища. По този начин в нея е предоставен кратък, но съдържателен преглед на основните предизвикателства в областта на основните права, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки
Изтегли

Обща европейска система за убежище
дата: 2015-01-23 13:27:40 | категория: Граждански права
Убежище се предоставя на онези хора, които бягат от преследване или тежки посегателства. Убежището е основно право. Предоставянето му е международно задължение по силата на Женевската конвенция от 1951 г. за закрила на бежанците. В създаденото пространство с отворени граници и свобода на движението трябва да разполагаме с общ за целия ЕС подход към предоставянето на убежище. Потоците от търсещи убежище лица не са постоянни, нито пък са равномерно разпределени на територията на ЕС. Така например броят на молбите за убежище в 27-те държави — членки на ЕС спадна от върховата стойност от 425 000 през 2001 г. до по-малко от 200 000 през 2006 г. През 2012 г. тези молби наброяваха над 330 000. Предоставянето на убежище не трябва да бъде лотария. Държавите — членки на ЕС споделят отговорността да приемат хората, търсещи убежище, като зачитат тяхното достойнство, гарантират справедливо отношение към тях и разглеждане на отделните случаи по единни стандарти, така че независимо от мястото, където кандидатът за убежище подава своята молба, резултатът да бъде сходен.
Изтегли

Шенген
дата: 2014-11-20 11:02:38 | категория: Граждански права
Вашият портал за свободно движение в Европа Премахването на проверките по вътрешните граници намира отражение върху останалите области на политиката като борбата с трансграничната престъпност, трансграничните пътувания, трансграничната търговия и трансграничното правосъдие. Ето защо правилата за Шенгенското пространство засягат не само свободното движение на хора, но и въпроси, свързани с визите, убежището и сътрудничеството в полицейската, митническата и съдебната област
Изтегли

Права на пътниците, пътуващи с междуградски автобуси
дата: 2014-09-24 13:29:36 | категория: Граждански права
Какво трябва да знаете : пътници, запознайте се с правата си! Отменено пътуване? Голямо закъснение? Дискриминиране при купуването на билети? Докато пътувате с автобуси из цяла Европа, Вие сте защитени от правата си на пътник. Тези права важат, когато Вашето пътуване започва или завършва в Европейския съюз, услугата е редовна и е планирано да пътувате по определени маршрути с предварително определени спирания през определени интервали
Изтегли

Права на пътниците, пътуващи със самолет
дата: 2014-09-24 13:25:30 | категория: Граждански права
Какво трябва да знаете : пътници, запознайте се с правата си! Отказан достъп на борда? Отменено пътуване? Голямо закъснение? Изгубен багаж? Всеки път, когато пътувате със самолет, правото Ви да пътувате безопасно и комфортно е защитено от Европейския съюз. В резултат на това пътниците се радват на по-надеждни и по-качествени услуги
Изтегли

Права на пътниците, пътуващи по вода
дата: 2014-09-24 13:24:30 | категория: Граждански права
Какво трябва да знаете : пътници, запознайте се с правата си! Отказан достъп на борда? Отменено пътуване? Голямо закъснение? Трудности при закупуването на билет? Всеки път, когато пътувате с кораб или ферибот, правото Ви да пътувате безопасно и удобно е защитено от Европейския съюз. В резултат на това пътниците се радват на по-надеждни и по-качествени услуги при пътуването по море. Тези права се отнасят за пътници, пътуващи в ЕС с големи фериботи и круизни кораби по морета, реки, езера или канали
Изтегли

Права на пътниците, пътуващи с влак
дата: 2014-09-24 13:23:11 | категория: Граждански права
Какво трябва да знаете : пътници, запознайте се с правата си! Голямо закъснение? Отменено пътуване? Трудности при закупуването на билет? Европейският съюз се стреми да гарантира безопасното и удобно пътуване на милиони граждани, които се придвижват с влак из цяла Европа. Има приети закони, които да Ви осигурят по-надеждни и по-качествени железопътни услуги. Тези права се отнасят за всички международни железопътни транспортни услуги в рамките на Европейския съюз. В зависимост от решенията, взети от националните правителства, те могат да се отнасят и за градски, извънградски, регионални и други вътрешни железопътни услуги
Изтегли

Практическо ръководство за пътуване и работа в чужбина
дата: 2014-09-09 10:01:18 | категория: Граждански права
Това ръководство е създадено в рамките на проект „Моят съветник по придвижването – експеримент за работници от България и Румъния, заминаващи за друга държава-членка на ЕС”. В това практическо ръководство ще намерите: • Съвети относно пребиваване и работа в Белгия, Италия и Великобритания; • Преглед на правата на свободно движение и свързаните с тях въпроси; • Съвети какво да направите, ако нещата се объркат, докато работите в Белгия, Италия или Великобритания.
Изтегли

Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване
дата: 2014-07-31 10:52:45 | категория: Граждански права
Стимулиране на заетостта, социалното приобщаване и социалната политика като инвестиция. В основата на Европейския съюз стои понятието за социална пазарна икономика. Пълната заетост, социалният прогрес, социалното приобщаване, социалната закрила, солидарността и социалното сближаване са включени като приоритетни цели в Договора за ЕС. Всъщност в Договора се посочва, че високото ниво на заетост, адекватната социална закрила и борбата срещу социалното изключване следва да бъдат взети предвид при разработването и прилагането на всички политики на ЕС. Освен това Договорът съдържа Харта на основните права на ЕС, която е правно задължителна. С тази харта се гарантират социалните права на всички пребиваващи в ЕС лица. Тази публикация е част от поредица, която обяснява какво прави ЕС в различните области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Програма на гражданите на ЕС
дата: 2013-09-02 11:56:10 | категория: Граждански права
Хората в целия Европейски съюз искат да имат думата по въпроса за гражданството на ЕС и бъдещето на ЕС като цяло. Две тясно свързани нови инициативи им дават възможност да направят точно това. Тази брошура обобщава: мненията на хората, изразени пред Европейската комисия по време на онлайн обществената консултация относно гражданството на ЕС, която се проведе от 9 май до 27 септември 2012 г., и гражданските диалози, които Комисията започна през 2012 г., за да проведе дебат с гражданите на местно равнище, там, където те живеят, и да обсъди въпросите, които ги вълнуват, и предложенията им за по-добра Европа.
Изтегли

 

1 | 2 | 3 | Напред
Общо страници: 3