Logo

Библиотека

Вътрешен пазар
дата: 2016-12-14 11:16:23 | категория: ЕС обяснен
Европейският вътрешен пазар, наричан още „единният пазар“, дава възможност на хора и предприятия да се придвижват и търгуват свободно в рамките на 28-членния ЕС. На практика той дава на физическите лица правото да работят, учат или да се пенсионират в друга страна от ЕС. Единният пазар предоставя на потребителите по‑голям избор на стоки на конкурентни цени, осигурява им по‑голяма защита при пазаруване в родината им, в чужбина или онлайн, и прави по‑лесно и по‑евтино развиването на стопанска дейност от малки и големи компании в чужбина, както и конкурирането им в световен мащаб. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Разширяване
дата: 2016-12-14 11:12:31 | категория: ЕС обяснен
Европейският съюз (ЕС) бе създаден през 50-те години на XX век в подкрепа на мира, просперитета и европейските ценности на континента. Неговата цел днес е също толкова актуална, колкото и при създаването му. ЕС е отворен за всички демократични европейски държави, желаещи да се присъединят. Политиката на разширяване на ЕС съпровожда този процес. Разраснал се от 6 до 28 държави, простиращ се от Атлантическия океан до Черно море, ЕС е дом на повече от 500 млн. души. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Регионална политика
дата: 2016-12-14 11:09:22 | категория: ЕС обяснен
Регионалната политика е стратегическа инвестиционна политика, насочена към всички региони и градове в ЕС, с цел насърчаване на икономическия растеж и подобряване на качеството на живот на гражданите. Тя е също така израз на солидарност, тъй като позволява насочването на помощ към по-слабо развитите региони. Тази публикация е част от поредица, в която се обяснява какво прави ЕС в различни области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Цифров единен пазар за Европа
дата: 2016-12-14 11:08:03 | категория: ЕС обяснен
Единният пазар на ЕС предоставя на европейските граждани и предприятия значителни права и свободи — да пътуват, търгуват и извършват дейност в целия ЕС. На свой ред тези свободи гарантират възможно най-голям растеж и най-широко разпространение на иновациите, както и възможно най-голям избор и възможности за гражданите. Днес обаче все повече продукти и услуги използват цифрови технологии или интернет. Независимо дали гледате филми, или участвате в тръжни процедури за възлагане на обществени поръчки, дали пазарувате, или се обучавате, вие вероятно използвате (или бихте могли да използвате) онлайн инструменти за това.
Изтегли

Как работи Европейският съюз
дата: 2013-07-15 13:42:21 | категория: ЕС обяснен
Пътеводител за европейските институции. Европейският съюз е единствен по рода си. Той не е федерална държава като Съединените американски щати, защото неговите държави членки остават независими суверенни нации. ЕС не е и чисто междуправителствена организация като Организацията на обединените нации, защото държавите членки обединяват част от своя суверенитет и така взети заедно са много по-силни и влиятелни, отколкото всяка една от тях поотделно.
Изтегли

Европа 2020
дата: 2013-07-15 13:41:07 | категория: ЕС обяснен
Стратегията на Европа за растеж. Като повечето останали региони в света Европа преминава през период на трансформации. Световната икономическа криза заличи постигнатия в продължение на много години икономически и социален напредък и разкри структурни слабости в европейската икономика. Междувременно различни дългосрочни предизвикателства като глобализацията, изчерпването на природните ресурси и застаряващото население стават все по-сериозни. Ако искаме да се приспособим към тази променяща се реалност, повече не можем да разчитаме на установените досега методи на действие.
Изтегли

Икономическият и паричен съюз и еврото
дата: 2013-07-15 13:38:02 | категория: ЕС обяснен
Насърчаване на стабилността, растежа и просперитета в Европа. Добре функциониращият икономически и паричен съюз и силното и стабилно евро са в основата на благоприятстваща растежа икономическа среда в Европа. Тази публикация е част от поредица, която обяснява какво прави ЕС в различните области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Селско стопанство
дата: 2013-07-15 13:34:56 | категория: ЕС обяснен
Партньорство между Европа и селските стопани. Обща селскостопанска политика на ЕС: за нашата храна, за нашата храна, за нашите села, за нашата околна среда. Тази публикация е част от поредица, която обяснява какво прави ЕС в различните области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

Потребители
дата: 2013-07-15 13:20:07 | категория: ЕС обяснен
Потребителите на първо място. Като един от 500-те милиона потребители, живеещи в Европейския съюз (ЕС), със сигурност търсите богат избор, качество и изгодни цени. Освен това очаквате да получавате точна информация за това, което купувате, и искате да сте сигурни, че правата ви на потребител са защитени. Вашият избор също така насърчава иновациите, ефективността и икономическия растеж.
Изтегли

Енергетика
дата: 2013-07-15 13:17:14 | категория: ЕС обяснен
Устойчивост, сигурни доставки и достъпни цени на енергията за европейците. Европа трябва отсега да се подготви за дълбоки промени в начина си на производство, транспортиране и потребление на енергия. Тази публикация е част от поредица, която обяснява какво прави ЕС в различните области на политиката, защо участва в тях и какви резултати постига.
Изтегли

 

1 | 2 | Напред
Общо страници: 2