Logo

Библиотека

Вкусовете на Европа
дата: 2013-09-02 11:59:01 | категория: Онлайн книги
Кулинарно пътуване през Европа в 27 рецепти. 27 държави -членки на ЕС представени с по една традиционна рецепта.
Изтегли

Натура 2000 в Черноморския регион
дата: 2010-05-28 13:28:49 | категория: Онлайн книги
Европейският съюз има девет биогеографски региона, всеки от които е със свое характерно съчетание от растителност, климат и геология. Заедно със специалните защитени зони, определени съгласно Директивата за птиците, териториите от значение за Общността, избрани за всеки биогеографски регион, съставляват екологичната мрежа „Натура 2000", която се простира в27-те страни в ЕС.
Изтегли

Насоки за преподавателя : Учебни планове и учебни материали за обучение на потребителите
дата: 2009-07-22 16:01:45 | категория: Онлайн книги

Изтегли

Състояние на Съюза през 2009 година: Ключови постижения на комисията
дата: 2009-07-22 15:59:58 | категория: Онлайн книги
Тази комисия, първа за разширения ЕС, включващ 27 държави-членки, бе изправена срещу най-големите предизвикателства, които ЕС някога е срещал, във време на огромни икономически и социални промени.
Изтегли

ЕИСК - мост между ЕВРОПА и организираното гражданско общество
дата: 2009-07-22 15:58:44 | категория: Онлайн книги
По силата на договорите Европейският икономически и социален комитет обновява своя състав на всеки четири години. Всички решения се вземат за срок от две години.
Изтегли

Комениус, разкази за успеха : ЕВРОПА създава възможности
дата: 2009-07-22 15:57:00 | категория: Онлайн книги
В публикацията са представени европейски проекти, мрежи и партньорство между училища, които имат принос в процеса на осъществяване на целите за обучение през целия живот, както и за подобряване на образованието.
Изтегли

Най-добри практики на Лидер
дата: 2009-07-10 16:04:11 | категория: Онлайн книги
С тази публикация Европейската комисия се стреми да насърчи достъпа до информация за инициативата на общността "ЛИДЕР+". Целта е да се осигури точна и актуална информация.
Изтегли

Започни на чисто !
дата: 2009-06-02 11:38:45 | категория: Онлайн книги
Какво да правим и да не правим за един по-зелен свят.
Изтегли

Многоезичието
дата: 2009-06-02 11:36:48 | категория: Онлайн книги

Изтегли

Искате да работите в друга страна членка на ЕС?
дата: 2009-06-02 11:32:43 | категория: Онлайн книги
Общностни разпоредби относно свободното движение на работници. Достъп до трудова заетост. Равно третиране. Право на влизане и пребиваване на Вас и на членовете на Вашето семейство. Запознайте се с правата си!
Изтегли

 

1 | 2 | Напред
Общо страници: 2