Logo

АНКЕТА

От какъв тип информация за Европейския съюз се нуждаете?
СЪБИТИЯ

Да превърнем мечтата в план за област Търговище

2016-11-29 11:05:29

Както всяка поредна година досега и през тази проведохме нашето обучение "Да превърнем мечтата в план" за нашите съмишленици от област Търговище. В рамките на няколко дни пред заинтересуваните участници интерактивно беше представено предприемачеството, развитието на бизнес идея и поетапното й реализиране в бизнес план и проект. Специално внимание се обърна на сега актуалните мярки от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, както и финансирането на неземеделски дейности по програмата, а именно възможностите за създаване на къща за гости и развиването на селски туризъм като вид собствен бизнес. Дадоха се успешни примери, обсъдиха се идеи и възможности, наблегна се на възможните рискове и затруднения. Последния ден посветихме на Програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 и отворената в момента процедура "Социално предприемачество". Раздадохме много информационни и рекламни материали от центъра.Назад